Om Anine og Tore Imset
Grunnleggere av Bannockfield Gundogs

Vi er Anine og Tore Imset, som sammen eier Bannockfield Gundogs i Oslo.
 Anine har hatt Cockere siden 1960, og Tore kjøpte sin første Cocker i 1985. Sin første working Cocker kjøpte han i 2005. Anine har trent og ført frem Norges første og eneste jaktchampion for rasen, NJCH Scooterbrook Black Pearl of Bannock. Tore har trent og ført en av de første norske viltsporchampions for rasen, NVCH Carillo Chrissy Joy (show type). Tore er under utdanning til norsk jaktprøvedommer for Spaniels.

Tore har gått i lære hos Simon Tyers, Hawcroft Gundogs gjennom flere år – Tore deltok i trening av mer enn 500 britiske jakthunder i 2009/2010. Både Anine og Tore er NKK Trinn 1 Instruktør. Begge er autorisert instruktør jakthund-dressur i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Anine har i tillegg føring av hund i fjellet. Tore er Spaniel- og apport instruktør på NJFFs jakt og Fiskesenter på Flå. Tore er også instruktør for Follo Brukshundklubb med fokus på samarbeid hund/fører og belønningsmetodikk.
Vi tilbringer mye tid i Storbritannia der vi trener og henter kunnskap og inspirasjon til videre arbeid med hundene. Tore reiste til England i 2009 og tilbrakte mesteparten av året i England med daglig trening sammen med Simon Tyers, Hawcroft Gundogs. I tillegg til Tores to egne hunder som han trente daglig deltok han i treningen av Hawcroft Gundogs egne hunder samt hunder tilhørende  Simons klienter. Gjennom  måneder med daglig trening, treningsmetodikk og problemløsning sammen med Simon og hans klienter og venner, har Tore tilegnet seg sine kunnskaper om trening av Spaniels. Vi søker kontinuerlig påfyll, inspirasjon og oppdatering av våre kunnskaper, og utvikler oss bla gjennom regelmessige reiser til arrangementer i UK som championships, field trials, game fairs, game days og andre arrangementer sammen med våre gode venner i toppen av det engelske field trial miljøet.

Vi har erfart at det er store ulikheter i den måten mange Spaniels trenes i Norge i dag, i forhold til våre egne metoder og fremgangsmåter.
Vi får ofte inn “feiltrente” Spaniels som har gått et “kurs”, og vi hjelper våre klienter med å rette opp feilene
 som er innlært. Men feilinnlæring medfører store forsinkelser og mye ekstra arbeid med både hund 
og fører, før resultatet er oppnådd:

En glad og velfungerende jakthund som jakter for deg og apporterer effektivt!

Trenger du hjelp med trening av din Spaniel/fuglehund?Vår Ekspertise
Anine Imset

Anine Imset

• 50 års erfaring i trening og aktiv bruk av rasen
• Autorisert jakthundinstruktør Trinn 2 i Norges Jeger- og fiskerforbund, NJFF.
• Tilleggskurs NJFF, Føring av hund i fjellet
• Autorisert Trinn 2-instruktør Jakt i Norsk Kennel Klub, NKK, spesialitet spaniels
• Fylkesinstruktør Oslo fylkeslag av NJFF
• Autorisert aversjonsdressør for NJFF
• Autorisert taksør for linjetaksering av hønsefugl
• Regelmessig innleid instruktør ved NJFFs Jakt- og fiskesenteret på Flå ved utdanning av nye jakthundinstruktører
• Spaltist, foredragsholder, artikkelforfatter
• Demonstrasjoner/oppvisninger på Villmarksmessen, Jakt- og fiskedagene på Elverum mv
• En av tre forfattere av NJFFs lærebok i jakthunddressur utgitt i 2019 og NJFFs Instruktørhefte
• Under utdanning i husdyrvitenskap/etologi med spesialfelt hundeatferd
• Har oppnådd flere premieringer og utmerkelser med sine hunder enn noen andre med rasen
Tore Imset

Tore Imset

• 36 års erfaring i trening og aktiv bruk av rasen
• Ett år spesialisering i trening og jakt med Spaniels, Retrievere og Stående fuglehunder i England
• Autorisert jakthundinstruktør Trinn 2 i Norges Jeger- og fiskerforbund, NJFF.
• Autorisert Trinn 1-instruktør Jakt i Norsk Kennel Klub, NKK
• Autorisert aversjonsdressør for NJFF • Autorisert taksør for linjetaksering av hønsefugl
• Regelmessig innleid instruktør ved NJFFs Jakt- og fiskesenteret på Flå • Utdanning som apportprøve- og jaktanleggsprøvedommer
• Spaltist, foredragsholder, artikkelforfatter
• Demonstrasjoner/oppvisninger på Villmarksmessen, Jakt- og fiskedagene på Elverum
Lang erfaring og gode meritter
Vår ekspertise, vår lange erfaring og våre hunders meritter viser at vår treningsmetodikk virker og at vår kunnskap om trening og jakt er til å stole på. Det er mange som gir råd og holder kurs, men nesten ingen har resultater som viser at rådene hjelper/ treningen virker på lengre sikt.
Anine og Tore Imset Grunnleggere Bannockfield Gundogs